Ons bedrijf is gevestigd op de plek waar al heel lang geleden een boerderij stond. Oudtijds noemde men de plaats waar het vee, veilig voor roofdieren en opkomend water,bijeen gedreven werd een hoarnleger. Op deze plaatsen werden later de boerderijen gebouwd en nog later gaf hoarnleger het erf aan van een afgebroken aanzienlijke boerderij. Omdat ons bedrijf staat op het erf van een al in 1511 genoemde boerderij die naamloos de eeuwen getrotseerd heeft, hebben wij gekozen voor: "it Hoarnleger".


 


 

Het merkteken

Het merkteken is ontleend aan een zeer oude windwijzer waarvan het verhaal gaat dat deze behoord heeft tot een huis dat in zijn geheel in Friesland afgebroken en in Holland herbouwd is.De arbeiders belast met de sloop moeten toen gezegd hebben:
"Menhear kin syn hus meinimme: mar de aldruter bliuwt hjir".
(Mijnheer kan zijn huis meenemen maar de "oude ruiter" blijft hier.)

 


 

 

De rijhal

afbeelding_004_451

De stal